Orthopedagogie

Doe ik het allemaal wel goed? Zouden tips, advies en begeleiding zorgen voor rustiger gedrag bij mijn peuter, kleuter, tiener,... Ik heb het gevoel dat mijn kindje met iets zit maar ik weet niet zo goed welke extra hulp ik kan inschakelen. Is dit gedrag normaal of zou er iets meer aan de hand zijn?

Kan je jezelf herkennen bij bovenstaande zaken dan kan onze orthopedagoge Elke jou misschien wel helpen.

Pedagogische begeleiding / opvoedingsondersteuning (ambulant of mobiel)

Soms loopt de opvoeding van kinderen en jongeren niet zoals verwacht en ben je als ouder heel zoekende naar hoe dit aan te pakken.

Ik kan samen met jullie deze moeilijkheden die jullie ervaren bespreken en met jullie op zoek gaan naar een nieuw evenwicht binnen de opvoeding van jullie kind(eren).

Graag verken ik eerst uitgebreid de opvoedingssituatie door na te gaan waar het moeilijk loopt in de interactie tussen ouder en kind, wat jullie al geprobeerd hebben om verandering teweeg te brengen en welke zaken in het verleden reeds succesvol bleken. Het is hierbij belangrijk dat er ruimte is voor ieders verhaal (gedachten, beleving, gedrag) zodat er met zorg steeds een vertaling gemaakt kan worden naar mekaar. Daarna verken ik samen met jullie welke alternatieve manieren van aanpak uitgeprobeerd kunnen worden om het probleemgedrag aan te pakken.

Psychologische begeleiding

Kinderen en jongeren groeien elke dag en komen voor vele uitdagingen te staan tijdens dit complexe groeiproces. Ze kunnen bij mij terecht met emotionele problemen, gedragsproblemen en sociale problemen.

Psychodiagnostiek

Door middel van bepaalde testen en gerichte observaties kan er gekeken worden naar hoe kinderen functioneren. Er kan nagegaan worden in wat ze goed zijn en wat minder goed gaat. Een psychodiagnostisch onderzoek omvat voornamelijk het afnemen van interviews, vragenlijsten, testen en observaties. Afhankelijk van de problematiek wordt er een psychodiagnostisch proces op maat samengesteld en kan bestaan uit:

 • een intelligentieonderzoek
 • een onderzoek naar geheugen, aandacht en concentratie
 • gesprekken of interviews met kinderen, ouders en leerkrachten
 • vragenlijsten voor kinderen, ouders en leerkrachten
 • een belevingsonderzoek
 • een spelobservatie
 • een thuisobservatie
 • een schoolobservatie
 • een ouder-kindobservatie
 • overleg met andere hulpverleners
 • Eens de testen zijn afgenomen kan er over gegaan worden tot een gesprek. In dit gesprek wil ik samen met de ouders kijken op welke manier we nu best te werk gaan. Hier kan gekozen worden tot het doorverwijzen naar andere centra of ziekenhuizen. (*) Een eerste aanzet wordt soms gegeven richting een diagnose. Dit is steeds in samenwerking met een kinderpsychiater of kinderneuroloog.

  Neem gerust contact op via elkedeschrijver@telenet.be voor meer informatie.